Rezerwat przyrody Pierwos

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Miłośnicy przyrody mogą wybrać do rezerwatu leśnego „Pierwos”. Jest on usytuowany na południowy zachód od Mikołajek. Podobnie jak rezerwat ornitologiczny „Jezioro Łuknajno” leży na terenie Puszczy Piskiej, czyli drugiego co do wielkości kompleksu leśnego w Europie, w którego najcenniejszym obszarze utworzono Mazurski Park Krajobrazowy.

Rezerwat powstał w 1987 r. i obejmuje fragment Puszczy Piskiej z jeziorem Pierwos oraz odcinkami rzeki Krutyni i Gardynki. Dominuje w nim bór mieszany z dużym udziałem dębów, a w runie występuje wiele rzadkich gatunków roślin, m.in. widłak jałowcowaty, listera sercowata czy wielosił błękitny. Niezwykle bogata jest awifauna rezerwatu. Współtworzą ją m.in. żuraw, zimorodek, orlik krzykliwy, rybołów, pluszcz.

Mini przewodnik

Obszar o powierzchni powyżej 605 ha na terenie Puszczy Piskiej, chroniony z uwagi na wartościowe ekosystemy wodne, leśne oraz torfowiskowe. Pierwos to płytkie, systematycznie zarastające jezioro. W rezerwacie można natrafić m.in. na potężne dęby, wielosiły błękitne, listery sercowate, a faunę reprezentują np. puchacze, wilki, zimorodki, bieliki czy pluszcze.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja