Rezerwat Jezioro Łuknajno

Na terenie gminy Mikołajki oraz na terenie gminy Mrągowo, 5 km na wschód od Mikołajek leży rezerwat przyrody „Jezioro Łuknajno”. Jest to rezerwat faunistyczny, utworzony przede wszystkim dla ochrony występującej tam największej kolonii łabędzia niemego w Polsce.

Obszar należy do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO, jest także objęty konwencją RAMSAR chroniącą obszary wodne i błotne. W rezerwacie oprócz wspomnianego łabędzia żyją m.in. łyski, perkozy, kaczki, rzadkie w Polsce hełmiatki, kokoszki wodne, czaple siwe. Można tam spotkać również polujące nad wodą bieliki, rybołowy czy kanie rdzawe, a wśród leśnych zarośli dostrzec norkę amerykańską, jenota, dzika i łosia. Poruszanie się po rezerwacie dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonej trasie.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Najliczniejsza w Polsce kolonia łabędzi niemych - latem i jesienią żyje tu nawet 2,5tys. sztuk tych pięknych ptaków. Rezerwat Łuknajno całościowo ma charakter ornitologiczny - powołano go w 1947r., dla ochrony siedlisk ponad 175 gatunków, z czego wokół jeziora gniazduje 95, np. kaczka hełmiatka. Obszar ochrony przyrody rozciąga się na powierzchni 1189 hektarów.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz