Rezerwat Jezioro Łuknajno

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Na terenie gminy Mikołajki oraz na terenie gminy Mrągowo, 5 km na wschód od Mikołajek leży rezerwat przyrody „Jezioro Łuknajno”. Jest to rezerwat faunistyczny, utworzony przede wszystkim dla ochrony występującej tam największej kolonii łabędzia niemego w Polsce.

Obszar należy do międzynarodowej sieci rezerwatów biosfery UNESCO, jest także objęty konwencją RAMSAR chroniącą obszary wodne i błotne. W rezerwacie oprócz wspomnianego łabędzia żyją m.in. łyski, perkozy, kaczki, rzadkie w Polsce hełmiatki, kokoszki wodne, czaple siwe. Można tam spotkać również polujące nad wodą bieliki, rybołowy czy kanie rdzawe, a wśród leśnych zarośli dostrzec norkę amerykańską, jenota, dzika i łosia. Poruszanie się po rezerwacie dozwolone jest wyłącznie po wyznaczonej trasie.

Mini przewodnik

Najliczniejsza w Polsce kolonia łabędzi niemych - latem i jesienią żyje tu nawet 2,5tys. sztuk tych pięknych ptaków. Rezerwat Łuknajno całościowo ma charakter ornitologiczny - powołano go w 1947r., dla ochrony siedlisk ponad 175 gatunków, z czego wokół jeziora gniazduje 95, np. kaczka hełmiatka. Obszar ochrony przyrody rozciąga się na powierzchni 1189 hektarów.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja