Głazowisko w Wojnowie

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Na południe od Wojnowa, w lesie, między Jeziorem Duś a drogą wiodącą w kierunku szosy Szczytno – Ruciane-Nida znajduje się jedno z największych głazowisk na Mazurach. Zajmuje ono powierzchnię 9 ha, na której mieści się ok. 13500 potężnych kamulców. Spore rumowisko to pozostałość po wędrówce potężnego lądolodu sprzed wielu wieków, który z terenów Skandynawii sięgnął obszarów dzisiejszej Polanicy-Zdroju.

Dwa z nich są pomnikami przyrody, jeden mierzy sobie w obwodzie 975 cm i sięga 1,2 m wysokości, drugi odpowiednio 700 cm i 1 m. Głazy nierzadko porośnięte są mchem przez co wyglądają nader malowniczo. Przez głazowisko biegnie ścieżka przyrodnicza Rosocha-Wojnowo o długości 3 kilometrów.

Mini przewodnik

Geologiczna osobliwość, powstała w efekcie przesuwania się i powolnego topnienia gigantycznego lodowca. Masy ze Skandynawii pozostawiły tutaj po sobie ok. 13500 skał i głazów, rozsianych nierównomiernie na obszarze 9 hektarów. Największe mają status pomników przyrody: najbardziej okazały ma 9,75 metra obwodu i 1,2m wysokości, mniejszy odpowiednio 7 i równo 1.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja